2022 - Vänersborg, nya lokalen

Under våren 2022 flyttade vi till en ny lokal på ca 260kvm ett stenkast från Vänersborgs järnvägsstation.

Nu arbetas det med att bygga ihop de gamla bitarna av järnvägen

så det ska passa vår nya lokal.

2022 - Vargön, innan flytten

1997 - Vargön

1997 så skaffade vi en lokal i Vargön. Då började vi bygga grunden för våran anläggning som varade fram till 2022 då vi flyttade till nya lokaler i Vänersborg

Starten på bygget av anläggning

Grunden till ett berg

Här som klart


Det så kallade hålet i väggen in till stora rummet samt Munkedal

Munkedals bangård med spår till Mariestad i förgrunden
Vänersborgs bergtäckt

Bergtäckten färdig

Lilleskogsrakan som kommer finnas med på nya anläggningen